ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   216


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ประจำปี 2556 ครั้งที่ 57 แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดินวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

        1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เวลา 07.00 น. - กรรมการจัดงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบำนาญ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณหน้าหอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
เวลา 07.30 น. - พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป ถึงบริเวณพิธีทำบุญตักบาตร รับภัตตาหารเช้า
เวลา 08.00 น. - ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธิ
- พิธีกรอาราธนาศิล/ประธานสงฆ์ให้ศิลและแสดงสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์รับบิณฑบาต
2. กิจกรรมพิธีบูชาบูรพาจารย์
- พิธีการทางศาสนา
เวลา 08.30 น. - กรรมการจัดงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้รับบำนาญ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณหน้าหอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ประจำอาสนะสงฆ์
- ประธานในพิธี ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ)
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาศิล สมาทานศิล อาราธนาพระปริตร ประธานสงฆ์ให้ศิล และเจริญพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธี ผู้มีเกียรติ ถวายปิ่นโต เครื่องปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ
- พระสงฆ์เดินทางกลับ
- ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดินของผู้ทรงเป็นครู
- ครูอาวุโสนอกประจำการ (นายการุณ พันธรังษี) จุดเทียนชัยบูชาครูบูรพาจารย์ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
- ครูอาวุโสในประจำการ (นายวรวิทย์ สุขพิทักษ์) นำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
พิธีอ่านสารวันครูและมอบเกียรติบัตร
- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา
- ประธานฝ่ายพิธีการรายงานผลการคัดเลือก ครูผ้สอนดีเด่น ครุสดุดี ฯลฯ
- ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร กล่าวคำปราศรัยและให้โอวาท เนื่องในวันครูประจำปี 2556
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ - การแต่งหาย ชุดอนุรักษ์ไทย/ชุดสุภาพ/ชุดประจำหน่วยงานสังกัดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-01-2013 15:49:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช