ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   18


เรื่อง : ผลการแข่งงขัน กระบี่วิชาการ ของวันที่ 27 มิถุนายน 2555

รายละเอียด :

        ผลการแข่งงขันในวันที่ 27 มิถุนายน 2555
กลุ่มภาษาไทย
- คัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 ได้ที่ 3
กลุ่มวิทยาศาสตร์
- ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้ที่ 1
- ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้ที่ 1
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้ที่ 3
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3 ได้ที่ 1
กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
- ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 ได้ที่ 2
กลุ่มสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
- ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับชั้น ป.1-3 ได้ที่ 1
- อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ป.1-3 ได้ที่ 1
- อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ป.4-6 ได้ที่ 1
- อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ม.1-3 ได้ที่ 1
- อัจฉริยภาพทางสังคม ระดับชั้น ม.4-6 ได้ที่ 1
กลุ่มคณิตศาสตร์
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 ได้ที่ 3
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ได้ที่ 2
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ได้ที่ 1
- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ได้ที่ 3
กลุ่มศิลปะ
- วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 ได้ที่ 3

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

28-06-2012 13:12:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช