ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   110


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2555

รายละเอียด :

        ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกำหนดจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับผิดชอบดำเนินการจัดประกวดหฺมฺรับ ขบวนแห่หฺมฺรับและสมโภชหฺมฺรับ ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 และกิจกรรมอื่นๆ ตามกำหนดการ ดังนี้
---------------------------------------------------
กำหนดการบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
ณ พระบรมรูปพระจุลจอมเกล้า
วันที่ 9 ต.ค. 55

08.00 น. ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกราช /พระบรมรูปพระจุลจอมเกล้า
---------------------------------------------------
กำหนดการประกวดแข่งขันสามล้อ
วันที่ 9 ต.ค. 55
08.15 น. - รับรายงานตัวนักกีฬา 3 ล้อ
09.00 น. - ปล่อยตัวนักกีฬาแช่งกีฬา 3 ล้อ (รุ่นอายุ 40 – 54 ปี) ปล่อยตัวหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด
(รุ่นอายุ 55 ปี ขึ้นไป) ปล่อยตัวหน้าสวนพระเงินถึงเส้นชัยหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84)
(รถ 3 ล้อ ขับตามถนนราชดำเนิน เลี้ยวขวาผ่านสี่แยกท่าวัง ถึง สี่แยกตลาดคูขวางเลี้ยวซ้ายไปต่ามถนนพัฒนาการคูขวาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชนิคมออกสู่สี่แยกวัดชะเมา เลี้ยวขวาเข้าประตูสวนสมเด็จฯตรงถึงเส้นชัยสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์)
กีฬา 3 ล้อ รับสมัคร 1 - 5 ตุลาคม 2555
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ 1 ใบ ข้าวสาร 1 ถุง
รองชนะเลิศที่ 1 เงินสด 7,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ 1 ใบ ข้าวสาร 1 ถุง
รองชนะเลิศที่ 2 เงินสด 4,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ 1 ใบ ข้าวสาร 1 ถุง
รองชนะเลิศที่ 3 เงินสิด 1,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ 1 ใบ ข้าวสาร 1 ถุง
----------------------------------------------
กำหนดการประกวดแข่งขันเรือพายพลาสติก
วันที่ 9 ต.ค. 55

10.00 น. แข่งขันเรือพายพลาสติก ณ คลองเตย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
ชิงถ้วยรางวัลจาก
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชรณพงศ์ ทรายแก้ว

--------------------------------------------
กำหนดการการแสดงของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ณ เวทีชุมชนเทศบาลฯสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
กิจกรรมวันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2555

การแสดงของชุมชน 60 ชุด
การแสดงของศูนพัฒนาเด็กเล็ก 21 ชุด
การแสดงของโรงเรียนในสังกัด 10 ชุด
การแสดงของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 1 ชุด

---------------------------------------------

กำหนดการประกวดหฺมฺรับ ขบวนแห่และสมโภชหฺมฺรับ
ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555
วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555


เวลา 08.00 – 08.30 น. - ส่งหฺมฺรับและรถหฺมฺรับเข้าร่วมขบวนแห่เข้าประกวด ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร
ณ บริเวณศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง และรับเงินสนับสนุน การส่งหฺมฺรับ
และจัดรถตกแต่งหฺมฺรับเข้าประกวด (เฉพาะกลุ่มทั่วไป)
- รถหฺมฺรับร่วมขบวนแห่หฺมฺรับทุกขบวนเตรียมพร้อม ณ บริเวณศาลาประดู่หก
สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
เวลา 09.00 น. - ประธานในพิธี ถึงบริเวณพิธี สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
- ประธานกล่าวเปิด
- เริ่มเคลื่อนรถหฺมฺรับขบวนหฺมฺรับ ทุกขบวนจากบริเวณศาลาประดู่หกสนามหน้าเมือง
สู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหฺมฺรับขบวนแห่
เวลา 11.00 น. - ขบวนหฺมฺรับเข้าสู่ที่กำหนด คณะกรรมการติดโบว์รางวัลที่ชนะการประกวด
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เวลา 19.00 น. - พิธีสมโภชหฺมฺรับ ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- พิธีมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดหฺมฺรับ และขบวนแห่
- เสร็จพิธีสมโภชหฺมฺรับ

*******************************


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 ต่อ 131 132

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-10-2012 13:26:52

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช