Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุภาพ
รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุภาพ

       

วันพฤหัสบดี ที่7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทสมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย พร้อมด้วยนายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.สำนักการศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ นักเรียนระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในขณะตกน้ำได้ ให้นักเรียนใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ของร่างกาย ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ และให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สำหรับกิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำ จำนวน 302 คน จากโรงเรียนเทสบาลวัดใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  07-06-2018 16:54:26
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช