Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

       

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ นายกเทศมตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา ประจำปี 2560

ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการศึกษาและสถานบันการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาพร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

 

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-02-2018 11:08:00
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช