Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.๑๔๓๙
รรท.นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.๑๔๓๙

       

วันอาทิตย์ ที่10 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 18.00น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.๑๔๓๙ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ประธานชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ( สนามหน้าเมือง )

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนมุสลิม จัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๓๙ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนของประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร และชุมชน ตลอดจนมุสลิมีน และมุสลิมะฮ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200คน โดยกำหนดให้มีการอัญเชิญพระมหาคัมภร์อัล-กุรอ่าน พิธีละศีลอด ละหมาด และมอบทุนซากาตแก่เด็กกำพร้า จำนวน 20 ทุน

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

 
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  10-06-2018 19:48:50
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช