Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง และประกอบพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง และประกอบพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์

       

วันนพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.00น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง มาประกอบพิธีพุทธาภิเษก น้ำศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งประวัติความเป็นมา ในครั้งโบราณนั้น เมื่อต้องการใช้น้ำพระพุทธมนต์ประกอบพระราชพิธี เช่น น้ำอภิเษก น้ำบรมราชาภิเษก และน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น เจ้าเมืองก็จะให้ราชบุรุษไปพลีกรรม เพื่อเอาน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 6 แหล่งมาประกอบพิธีทุกครั้งไป แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่งมีที่มาและความสำคัญดังนี้
1. บ่อน้ำวัดหน้าพระลานอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระมหาธาตุ ตำบลในเมือง เป็นบ่อที่มีน้ำใสสะอาดและมีน้ำหนักมากกว่าที่อื่น ใครได้ดื่มจะมีสติปัญญาดี
2. บ่อน้ำวัดเสมาเมืองตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นบ่อในศาสนาพราหมณ์มาก่อนใช้แก้คุณไสยได้ดี
3. บ่อน้ำวัดเสมาไชยตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับร้านแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เมื่อทำศึกสงครามเคยใช้น้ำบ่อนี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมแก่กองทหาร เพื่อสวัสดิมงคล
4.บ่อน้ำวัดประตูขาวตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช แต่ครั้งโบราณบ่อน้ำนี้ได้รับการปลุกเสกน้ำทั้งบ่อให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีมนต์ขลังขมังเวทย์ เสกน้ำกันอาเพศทั้งหลายได้
5. ห้วยเขามหาชัยเป็นลำห้วยที่ไหลมาจากห้วยเขามหาชัย ผ่านลงมาที่พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว บริเวณหลังโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามในปัจจุบัน มีตำนานเล่าว่า การที่มีชื่อว่า "มหาชัย" ก็เพราะที่เชิงเขาลูกนี้เคยเป็นที่ปะทะระหว่างทหารเมืองนครศรีธรรมราช กับ สลัดชวา เมื่อครั้งพุทธศตวรรษที่ 21 (ราว พ.ศ. 2090) ผู้นำทหารเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานั้นชื่อ "พังพการ" ได้วางแผนซุ่มโจมตีสลัดชวาทุกวันที่เชิงเขาแห่งนี้ เป็นผลให้สลัดชวาแตกพ่ายกลับไป วีรกรรมสำคัญนี้มีปรากฎในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชความตนหนึ่งว่า "พระญา(ศรีธรรมโศกราช) ก็คิดแข็งเมืองกับชวา พระญาก็ให้ขุดคูรอบเมืองพระเวียง พระญาชวายกทัพเรือมารบ พระญาก็ให้พังพการเป็นทหารออกรบ พังพการฆ่าทหารชวาเสียสามสิบคน ยี่สิบคนทุกวันพลชวาตายมากนัก แลจักเห็นตัวพังการก็หาไม่ ชวาก็แตกหนีไป พระญาก็แบ่งเมืองให้พังพการฝ่ายหนึ่ง" ท้องที่ที่แบ่งให้ปกครองนี้ ปัจจุบันคือท้องที่ "ตำบลไชยมนตรี" คือ มนตรีผู้มีชัยชนะ และตั้งชื่อภูเขาที่ชนะศึกนั้นว่า "ภูเขามหาชัย" ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย และยิ่งใหญ่
6. ห้วยปากนาคราชเป็นห้วยที่มีความคดเคี้ยวเหมือนพยานาคราช อยู่ที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำที่ใสสะอาดเย็นเชื่อว่าพระยานาคเป็น สัตว์ผู้เป็นสื่อเชื่อมระหว่างมนุษกับสวรรค์ น้ำที่นี่จึงเหมือนดั่งน้ำที่เทพประทานความอยู่เย็นมาให้
เมื่อได้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกแหล่งแล้ว ก็นำมาเทรวมกันและประกอบพิธีพุทธาภิเษก น้ำศักดิ์สิทธิ์
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  12-04-2018 21:30:51
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช