Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนกุมภาพันธ์

       

                    โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเกิดจากเชื้อราโดไว้ ( Rhabdovirus )  เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายของคน โดยการถูกสัตว์กัด ข่วน หรือถูกน้ำลายของสัตว์เลียหรือกระเด็นเข้าแผล หรือเยื่อบุตา เชื้อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่ไขสันหลังและสมอง เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการของโรคแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้และต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ที่เป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญมากที่สุดคือสุนัข รองลงมาคือแมว เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่มีความใกล้ชิดและความผูกพันกับคน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จึงเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลง สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี อันจะมีผลในการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป

             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการไปยังชุมชนในเขตเทศบาล ครอบคลุมทุกชุมชน มีบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1.วันเสาร์ที่10  กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30–11.30 น. ชุมชนการเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ณ ที่ทำการชุมชน

2.วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 09.30 –11.30น.ชุมชนบ้านโพธิ์ ณ ที่ทำการชุมชน

3.วันเสาร์ที่  24กุมภาพันธ์2561  เวลา 09.30–11.30น.   ชุมชนคลองห้วย ณ ที่ทำการชุมชน                        

                  ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดต้องการนำสุนัขและแมว ทำทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ฯ โทร 075-358292 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

// ภาพ ข่าว สิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-02-2018 09:44:32
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช