Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดราชบุรี
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดราชบุรี

       

       วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายประจักษ์ ทองบัว ปลัดเทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดราชบุรี จำนวน 40 ท่าน ในด้าน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางท้องถนน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยศูนย์ ICT เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งมีกล้อง CCTV ติดตั้งอยู่ 127 จุด จำนวน 228 กล้องเพื่อเก็บข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุทุกจุดทุกมุม ของในเขตเทศบาล และเพื่อพามาทำ สถิติควบคู่การบังคับใช้กฎหมายตามแนวระบบราชการ 4.0 และทางคณะ ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์ ICT&CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ กับจังหวัดราชบุรี อีกด้วย 
ภาพ//ข่าว//พงษ์ชัย

    ลงประกาศเมื่อวันที่ :  15-01-2018 15:34:53
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช