Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

       

            ด้วยอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรเยาชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกที่เหมาะสมกับยุคสมัยอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมกัน

             โดยจัดอบรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ การร่วมกันทำงานในบริบทของแผนเศรษฐกิจดิจิทัลและการก้าวไปด้วยกันตามแผน Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกหลายท่านร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางพัฒนานครศรีธรรมราชสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

               ทั้งนี้พนักงานในสังกัดสังกัดสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช โทร 084-7460399

 

// ข่าวสิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-05-2018 14:46:41
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช