Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชมการแสดงวงนครออร์เคสตร้าฟรี ในงาน The First Love Concert
ขอเชิญชมการแสดงวงนครออร์เคสตร้าฟรี ในงาน The First Love Concert

       

                ด้วยดนตรีเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้สื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจความหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และดนตรีนับว่ามีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างภาพของมวลมนุษย์ชาติให้เป็นผู้มีความอ่อนโยนและมีทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้าเป็นประเภทของวงดนตรีที่ต้องใช้ศาสตร์ทางด้านดนตรีในขั้นสูงสุดหลายด้าน ทำให้วงออร์เคสตร้าได้ชื่อว่าเป็นดนตรีขั้นสูงของมนุษยชาติ

                ในการนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จัดตั้งวงออร์เคสตร้าเพื่อเป็นการสร้างศูนย์กลางทางวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ในภาคใต้  ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีใจรักในด้านดนตรี จึงได้จัดแสดงคอนเสิร์ตฟรี The First Love Concert ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพื่อเป็นการก่อตั้งวงดนตรีที่เป็นตัวแทนและมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราช ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจดนตรีประเภทวงออร์เคสตร้า ที่มีระบบการจัดการ การฝึกซ้อม และเทคนิคการบรรเลง ตลอดจนเป็นที่ยอรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีและเกิดความสามารถด้านดนตรี และเป็นเวทีสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วอีกด้วย

                ทั้งนี้ขอเชิญชมคอนเสิร์ต  The First Love Concert กับวงดนตรีออร์เคสตร้าได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

           

// ข่าว สิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  13-02-2018 13:32:24
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช