Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม ประจำปี 2561

       

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมทำบุญครั้งใหญ่ ในวันสำคัญทางศาสนามาฆบูชา "งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2561" ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561  ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศ ไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร(พระบรมธาตุนครศรี ธรรมราช)เป็นมรดกโลก และยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญและทำกิจกรรมทางธรรมในวันมาฆบูชา โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 -16.00 น. - การผลิตผ้าพระบฏ ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- สาธิตการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 15.00 น.      - สวดมนต์ฟังธรรม เจริญติภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น.      - พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ณ ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 16.00 – 17.30 น.      - พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทานและผ้าพระบฎของหน่วยงานต่างๆ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

                                                - พิธีกวนข้าวยาคู ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561

เวลา 06.30 น.                      - พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนินด้านหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เวลา 14.00 -17.00 น.       - พิธีอันเชิญผ้าพระบฎพระราชทานและผ้าพระบฎจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆจากศาลาประดู่หก ถึงบริเวณลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เวลา 18.00 น.                      - พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา บริเวณลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

 

                    นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 ให้ประชาชนรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมชมตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 075-342880 -2 ต่อ 131 และ 132

 

// สิริญญา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  19-02-2018 11:03:36
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช