Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประเพณีแห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในประเทศไทย ประจำปี2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประเพณีแห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในประเทศไทย ประจำปี2561

       

วันเสาร์ ที่14 เมษายน2561 เวลา 17.00 น ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม ก่อนเคลื่อนขบวนไปประกอบพิธี ณ สวนศรีธรรมาโศกราช และชมการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ของศาสนาพราหมณ์ ในนครศรีธรรมราช ประกอบแสงเสียงสื่อผสมนางดาน ตำนานเมืองนครฯ

ประเพณีสงกรานต์มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการจัดกันทุกจังหวัด ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช นครแห่งความยิ่งใหญ่นับแต่อดีต มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรม มีเมืองบริวารที่เรียกว่า เมือง 12 นักษัตร ที่ได้รับการกล่าวถึงในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ดังนั้น ประเพณีสงกรานต์ของนครศรีธรรมราช จึงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้ชื่องานประเพณีแห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในประเทศไทย ประจำปี2561 โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน นี้ ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และประเพณีแห่นางดาน ซึ่งในทุกปีได้ประกอบพิธีที่หอพระอิศวร แหล่งประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์

สำหรับการประกอบพิธีกรรม เริ่มด้วยการบวงสรวงพระอิศวรที่บริเวณฐานพระสยม ตลาดท่าชี จากนั้นขบวนแห่นางดานได้เคลื่อนไปประกอบพิธี ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีตามตำนานและความเชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ ที่ว่าในช่วงระหว่างวันขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือนยี่ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ พระศิวะหรือพระอิศวรจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรให้โลกมนุษย์อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข โดยพระอิศวรจะบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นบรรดามนุษย์และเทพชั้นรองทั้งหลายจึงจัดพิธีต้อนรับด้วยการแห่ไม้กระดาน 3 แผ่น ที่แกะสลักเป็นรูปเทพชั้นรอง 4 องค์ ประกอบด้วยแผ่นที่ 1 รูปพระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นที่ 2 รูปพระแม่คงคา และแผ่นที่ 3 รูปพระแม่ธรณี (ชาวนครศรีธรรมราชเรียกไม้กระดานที่แกะสลักว่า “นางดานหรือนางกระดาน” เพื่อไปต้อนรับพระอิศวรที่เชื่อกันว่าจะเสด็จลงมาทางเสาชิงช้า ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมี “ตรียัมปวาย” และ “โล้ชิงช้า” ที่เสาชิงช้า หอพระอิศวร ตามลำดับโดยในปีนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการแสดง แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ1 เดียวในเมืองไทย ณ สวนศรีธรรมาโศกราช ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  14-04-2018 22:54:47
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช