รายงานการประชุม
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายนพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคมพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ.2560   
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายนพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายนพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 22มีนาคมพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคมพ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560    
-   รายงานการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(จิบน้ำชา) ครั้งที่1/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560    
-   สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 4 กรกฎาคม 2559   
-   สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 7 เมษายน 2559   
-   สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 15 กุมภาพันธ์ 2559   
-   สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 6 พฤศจิกายน 2558   
-   สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 8 ตุลาคม 2558   

 ดูข้อมูลทั้งหมด


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER