ประกาศเทศบาล
-   เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ)   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ   
-   การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย    
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
-   การต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
-   ประกาศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
-   สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
-   ผลการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งตัวแทนเทศบาล ปีการศึกษา 2560   
-   ผลการประกวดภาพถ่าย ชิม ช้อม สุข ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์   
-   สรุปร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)   
-   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)   
-   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว นครสามธรรม   

 ดูข้อมูลทั้งหมด


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER